دیجیتال مارکتینگ

ما به دنبال یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ بصورت دور کار هستیم تا به ما در طراحی، اجرا و بهینه سازی کمپینهای تبلیغات دیجیتال کمک کند، به دنیای تبلیغات آنلاین علاقه مند باشد و بر مفاهیم و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ تسلط داشته باشد.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: