مدیر محصول

ما به دنبال جذب یک مدیر محصول بصورت دور کار هستیم تا با مهارت ارتباطی بالا تسهیل گر ارتباطات بین بخش فنی و کسب و کار شرکت باشد، همچنین با شناخت عمیق محصول و توانایی توسعه و خلاقیت خود، در پیشرفت محصولات و ارائه خدمات هر چه بهتر به کاربران تاثیرگذار باشد.

مهارت های تخصصی:

شرح وظایف: